topics.ourServices

Alles weten over tijdskrediet!

Alles weten over tijdskrediet!

Baas in eigen buik

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft het historische arrest "Roe versus Wade" over het recht op abortus ongedaan gemaakt. Het arrest Roe Vs. Wade was een mijlpaal in de strijd voor het recht op abortus.

Niemand weet wat de toekomst in petto heeft... Gelukkig is er de sociale zekerheid!

De sociale zekerheid is een federaal systeem van gewaarborgde solidariteit over de generaties heen. Dankzij de sociale zekerheid wordt de rijkdom in ons land eerlijker verdeeld.

Handen af van de index!

Handen af van de index!

Zomeruren 2022

22/06/2022

Uitzonderlijkgesloten op woensdag20/7, donderdag 21/07,vriidag22/07/2022enmaandag15/08/2022

contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11

contact.faxNumber

+32 2 519 72 80