candidate.card.title

candidate.card.description

ABVV Campagne: Stem in 2024 - socialer + sterker.

31/01/2024 | FR / NL

 

2024 is een verkiezingsjaar. Op 9 juni 2024 gaan we allemaal naar de stembus om onze stem uit te brengen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Het ABVV lanceert deze campagne om het bewustzijn te vergroten over wat er op het spel staat.

We zien hoe extreemrechts in Europa groeit en dat moet zorgen baren. Extreemrechts bedreigt niet alleen onze democratie en de rechtsstaat, maar ook de vrijheden die we zo koesteren. 

Onze campagne is dus meer dan een strijd voor stemmen; het is een strijd voor de ziel van ons land, tegen de verdeeldheid en haat die deze groepen verspreiden. Voor een eerlijke en solidaire samenleving, waarin iedereen, ongeacht achtergrond, de kans krijgt op een waardig leven. 

Dat doel bereiken we enkel met sterke en sociale maatregelen. Die zetten we met deze campagne in de verf. Zo maken we duidelijk maken hoe we samen bouwen aan een rechtvaardige en solidaire toekomst.

Drie pijlers voor een meer rechtvaardige samenleving

Sterke zekerheid

Beter leven, daar gaat het om. En meer levenskwaliteit bereik je met meer zekerheid voor morgen. Versterk onze koopkracht, onze lonen en het evenwicht werk-privé.

Sterke bescherming

Wij gaan voor sterke sociale bescherming. Versterk de zorg. Verstevig de sociale zekerheid. Strijd tegen armoede. Bescherm mensen met sterke en sociale maatregelen.

Sterke herverdeling

Alles begint met een sociale en eerlijke herverdeling van onze welvaart. Zorg voor rechtvaardige belastingen en laat bedrijven sterker bijdragen.

Deze campagne gaat niet alleen over stemmen. Ze gaat ook over hoop geven in onzekere tijden. Over geluk. Geluk in de vorm van goed werken en leven. 

We willen een wereld waarin iedereen eerlijk werk, een fatsoenlijk inkomen, goed onderwijs en betrouwbare zorg krijgt. Voor ons telt elke persoon, en samen maken we onze samenleving sterker en hechter.

Meer weten? Bekijk de volledige campagne hier. 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11