candidate.card.title

candidate.card.description

Extra prik voor Carrefour

23/09/2022 | FR / NL

De vaccinatiecampagne (4de dosis tegen corona) begint volop te lopen.

Afhankelijk van waar je woont, ontvang je je uitnodiging met een specifieke datum of kan je vrij een tijdstip kiezen.

Van bij de vorige inentingen zal je wel nog weten dat je recht had op klein verlet, betaald door de werkgever, wanneer je naar het vaccinatiecentrum ging. 

Door een gebrek aan daadkracht bij de regering is de wettelijke bepaling voor de verlenging van het klein verlet nog niet verschenen. Ondanks dit juridische vacuüm wordt dit klein verlet door veel bedrijven nog steeds toegekend - en dus betaald - om de vaccinatie vlot te laten verlopen... Een solidair gebaar om de corona-epidemie onder controle te blijven houden! 

Bedankt daarvoor!

Bij Carrefour daarentegen “profiteert” de directie van dit juridisch vacuüm om dit klein verlet op bedrijfsvlak te weigeren. Het is inderdaad zo dat een bedrijf, zolang er geen wettelijke bepaling is, het betaald klein verlet kan toekennen maar daar niet toe verplicht is... Bij Carrefour redeneren ze: epidemie of niet, als het niet verplicht is, doen we het niet, ook al staat de volksgezondheid op het spel!

In 2020 hebben we al moeten knokken om beschermingsmateriaal voor de werknemers te krijgen. 

In 2022 zegt Carrefour eigenlijk: laat je vaccineren buiten de werkuren, geen sprake van klein verlet, ook al weet iedereen dat je vaak nog erg lang moet wachten als je een geplande afspraak wijzigt.

Wat een minachting vanwege de directie! 

Bij Carrefour zetten ze liever de medische controle in om op zieken te jagen dan een preventieve houding aan te nemen! Waar is de tijd dat jullie nog de helden van elke dag waren... Onze afgevaardigden blijven bij de directie aandringen om snel een menselijke oplossing voor deze problematiek te vinden.

Blijf gemobiliseerd en luister naar je afgevaardigden! 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11