candidate.card.title

candidate.card.description

Nationale betoging :Stop geweld tegen vrouwen - zondag 26 november 2023

21/11/2023 | FR / NL

Stop geweld tegen vrouwen!

Sluit je komende zondag aan bij de nationale betoging en zeg nee tegen elke vorm van geweld tegen vrouwen.

Afspraak op zondag 26 november (Internationale dag tegen geweld op vrouwen) om 12 uur het Europakruispunt (Centraal Station, Brussel)

Nog te vaak zijn vrouwen het slachtoffer van geweld, in zowat elke context waarin ze zich dagelijks begeven: op straat, op het werk, thuis, binnen de familiale sfeer, zowel als op politieke en juridisch vlak. De strijd hiertegen is nog niet gestreden.. 

Al voor het zevende jaar op rij organiseert Mirabal Belgium een manifestatie om solidariteit te betogen aan de slachtoffers en een sterker beleid af te dwingen tegen geweld op vrouwen. Mirabal is een internationale solidariteitsbeweging die strijd voert tegen alle vormen van geweld op vrouwen die vastzitten in een positie ondergeschikt aan mannen en deel uitmaken.

De cijfers zijn schokkend: 

Zo lezen we bij Mirabal dat in België “bijna 98 % van de vrouwen bevestigt dat ze seksistisch gedrag meegemaakt hebben op straat of op het openbaar vervoer. 60 % zegt dat ze het slachtoffer geweest zijn van seksuele intimidatie.”

“Volgens de blog ‘Stop femi(ni)cide’ zijn er dit jaar al 23 feminicides geweest. Sinds het begin van de telling in 217 zijn er al 204 directe en 3 indirecte feminicides geweest: moord op vrouwen enkel omdat ze vrouw zijn.” Vzw Amazone leert ons dat “Dit is in verhouding tot de bevolking veel hoger dan het gemiddelde in andere Europese landen.”

Mirabal strijdt voor een stop tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen: intra familiaal- of partnergeweld, seksueel of reproductief geweld, intimidatie of economische geweld.

We komen samen om te vechten voor een betere bescherming van kwetsbare vrouwen, zoals vrouwen aan het hoofd van een eenoudergezin, vrouwen met een migratie achtergrond, vrouwen zonder papieren,.. De lijst is lang. Te lang.

Er wordt gestreden voor een erkenning van de moeilijkheden die vast hangen aan ‘vrouwelijke’ beroepen en sectoren. Deze zijn te vaak ondergewaardeerd en onderbetaald, met zwakkere arbeidscontracten, zware arbeidsomstandigheden en moeilijk te combineren werkuren.

Komende zondag komen we samen om een duidelijk signaal te geven: Dit moet stoppen, en wel nu. Sluit je aan en maak je sterk tegen alle soorten geweld tegen vrouwen. Voor een mentaliteitswijziging en een structureel beleid dat systematisch inzet op de veiligheid, integriteit en onafhankelijkheid van alle vrouwen. 

 

Afspraak op zondag 26 november om 12 uur het Europakruispunt (Centraal Station, Brussel)

Programma:

• 12: standjesmarkt

• 13u30: toespraken

• 14u: vertrek van de mars

• vanaf 15u30: muzikaal intermezzo

 

(tekst op basis van de teksten van Mirabal Belgium en Amazone vzw)


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11