Thematisch verlof, loopbaanonderbreking of tijdskrediet: wat verandert er 1 januari 2023?

06/01/2023 | FR / NL

Het begrotingsakkoord 2023 – 2024 van de federale regering bevat vanaf 1 januari 2023 een aantal besparingen in de verschillende stelsels van arbeidsduurvermindering. Vooral voor ouders die tijd willen vrijmaken om voor hun kinderen te zorgen, verandert er wel wat. Hoewel deze voorstellen nog kunnen veranderen, is het wel verstandig om hier maar beter rekening mee te houden.

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet  kan je opnemen voor:

 • zorg voor een kind jonger dan 8 jaar;
 • palliatieve zorgen;
 • zorg voor een zwaar ziek familielid of gezinslid;
 • zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar;
 • zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind;
 • opleiding.

Nota bene: aan tijdskrediet landingsbanen (SWT) verandert er niets.

Wat verandert er op 1 januari 2023?

 • Je moet minimaal 12 maanden voltijds gewerkt hebben voor voltijds of deeltijds tijdskrediet. Wie deeltijds werkt en tijdskrediet wil, moet dit voor 1 januari 2023 aanvragen en laten beginnen!
 • De verhoogde uitkeringen voor 5 jaar anciënniteit en 50-plussers verdwijnen.
 • De maximale tijdsduur zorg voor een kind jonger dan 8 jaar wordt beperkt tot 48 maanden.
 • Het voltijds tijdskrediet ‘zorg voor een kind jonger dan 8 jaar’ wordt beperkt tot kinderen jonger dan 5 jaar (Het deeltijds blijft tot 8 jaar). Voltijds tijdskrediet voor een kind tussen 5 en 8 jaar moet voor 1 januari 2023 ingaan. Een lopend tijdskrediet verandert niet.

De verlaging van 51 naar 48 maanden is ook van toepassing op de lopende tijdskredieten die uiterlijk op 31.12.2022 zijn aangevangen voor zover je op 1 januari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet voor de zorg voor je kind hebt opgenomen. Je kan de totale periode van tijdskrediet voor zorg voor een kind jonger dan 8 jaar inkorten met het aantal maanden waarvoor je geen recht meer hebt op een uitkering. De werkgever mag deze vroegtijdige beëindiging niet weigeren.

Voor tijdskrediet zal een aanvraag echter alleen nog mogelijk zijn mits een akkoord van je werkgever om de aanvraagtermijn in te korten. Wie het akkoord van zijn werkgever heeft, doet best zijn aanvraag bij de RVA zo snel mogelijk. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 maanden voor de ingang van het tijdskrediet, ouderschapsverlof of verlof voor mantelzorg, en 1 maand vooraf in geval van medische bijstand of verlof voor palliatieve zorg.

Wat verandert er op 1 januari 2024?

Je moet minstens 36 maanden anciënniteit hebben.

Tijdskrediet landinsgbanen (SWT) 

Aan tijdskrediet landingsbanen (SWT) verandert er niets.

Thematische verloven 

Thematisch verloven zijn zeer specifieke vormen van arbeidsvermindering:

 • het ouderschapsverlof;
 • het verlof voor medische bijstand;
 • het palliatief verlof;
 • en het verlof voor mantelzorg.

Wat verandert er op 1 januari 2023?

 • De verhoogde uitkering voor 50-plussers in alle thematische verloven verdwijnt.

 


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11

contact.faxNumber

+32 2 519 72 80