candidate.card.title

candidate.card.description

Wil je tijdskrediet opnemen? Dien zo snel mogelijk je aanvraag in!

14/11/2022 | FR / NL

Ondanks ons verzet, besliste de regering om tijdens het begrotingsconclaaf te besparen op de verlofstelsels. De wijzigingen hebben zowel betrekking op de stelsels van tijdskrediet (TK) als op de thematische verloven.

Opgelet: wij beschikken nog niet over de definitieve teksten, dus de onderstaande regels zouden nog aangepast kunnen worden. Wat zal er veranderen?

Tijdskrediet met zorg voor je kind

Verlaging van de leeftijdsgrens

Vandaag kan je voltijds, halftijds of 1/5de tijdskrediet met motief aanvragen om te zorgen voor je kind jonger dan 8 jaar. Dat tijdskrediet moet worden aangevraagd en ingaan vóór de 8ste verjaardag van je kind.

Vanaf 1 januari 2023 zal alleen nog maar voltijds tijdskrediet kunnen worden aangevraagd voor de zorg van je kind jonger dan 5 jaar en moet dit tijdskrediet ingaan vóór het kind 5 jaar is.

De leeftijdsgrens voor het halftijds en 1/5de tijdskrediet blijft op 8 jaar.

Inkorting van de maximumtermijn

Vandaag beschik je over een maximumduur van 51 maanden over je hele loopbaan.  Dit varieert niet naargelang van de gevraagde vorm van onderbreking (voltijds, halftijds of 1/5de) en bedraagt voor alle motieven van zorg (zorg voor een kind, palliatieve zorg, zorg voor een ernstig ziek familielid, zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar of zorg voor een ernstig ziek minderjarig kind).

Vanaf 1 januari 2023 wordt deze maximumtermijn ingekort tot 48 maanden, maar enkel voor tijdskrediet met zorg voor je kind.

Verstrenging van de anciënniteitsvoorwaarde

De anciënniteitsvoorwaarde in het bedrijf om een tijdskrediet met motief van zorg voor je kind op te nemen, wordt verlengd van 2 jaar naar 3 jaar. Deze maatregel gaat in op 1 januari 2024.

Alle tijdskredieten

Verstrenging van de tewerkstellingsvoorwaarde voor voltijds tijdskrediet

Enkel bij de aanvraag van halftijds of 1/5de tijdskrediet moet je vandaag voldoen aan een tewerkstellingsvoorwaarde gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving aan je werkgever.

Vanaf 1 januari 2023 geldt deze tewerkstellingsvoorwaarde ook als je voltijds tijdskrediet aanvraagt.

Opgelet: als je aansluitend op ouderschapsverlof meteen tijdskrediet opneemt, wordt de periode van het ouderschapsverlof gelijkgesteld.

Verstrenging van de tewerkstellingsvoorwaarde voor halftijds tijdskrediet

Bij halftijds tijdskrediet moet je vandaag in de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving minstens 3/4de hebben gewerkt.

Vanaf 1 januari 2023 moet je in de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke kennisgeving voltijds hebben gewerkt.

Opgelet: als je aansluitend op ouderschapsverlof meteen tijdskrediet opneemt, wordt de periode van het ouderschapsverlof gelijkgesteld.

Wijzigingen op het vlak van je uitkeringen voor tijdskrediet

Voor alle verlofstelsels, zowel de tijdskredieten als de thematische verloven, verdwijnt de hogere uitkering als je minstens 5 jaar bij je werkgever werkt. Ook de hogere uitkering voor 50-plussers wordt geschrapt.

Deze maatregel gaat in op 1 januari 2023.

Gezien al deze geplande wijzigingen wordt aangeraden om zo snel mogelijk het akkoord van je werkgever te vragen als je je recht op tijdskrediet wil uitoefenen.

Want je werkgever moet er immers mee instemmen om de normale aanvraagtermijn in te korten. Wettelijk is voorzien dat de termijn voor kennisgeving van de aanvraag aan je werkgever 3 of 6 maanden vooraf bedraagt, afhankelijk van de grootte van je bedrijf.

Als je dit akkoord van je werkgever hebt, dien je best je aanvraag bij de RVA zo snel mogelijk in. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 maanden vóór de ingang van het tijdskrediet, ouderschapsverlof of verlof voor mantelzorg, en 1 maand vooraf in geval van medische bijstand of verlof voor palliatieve zorg.

Als je kinderen tussen 5 en 8 jaar hebt, is er geen overgangsregeling voorzien. Voor de andere maatregelen zou dit wel zo kunnen zijn, maar we weten nog niet juist over welke overgangsregelingen het gaat.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie en vraag gerust raad bij ons!


contact.headquarter

Place Rouppe | Rouppeplein 3
1000 Bruxelles | Brussel

contact.contactNumber

+32 2 519 72 11